Het Dagelijks Bestaan

Het Dagelijks Bestaan

Stichting Het Dagelijks Bestaan (HDB) is een maatschappelijke instelling in Zutphen die op onorthodoxe wijze jongeren begeleidt die zijn ‘vastgelopen’. De begeleiding van deze kwetsbare jongeren vindt plaats door ongeveer 30 professionals en 30 vrijwilligers. Het gaat om jongeren die zich op de een of andere manier niet goed kunnen ontwikkelen binnen de gevestigde instituties (onderwijs, gezin, bedrijf).

Onze missie richt zich op de ontwikkeling van mensen vanuit de gemeenschap.
Dit betreft:
·                Jongeren van 14 tot 24 jaar
·                De werkers, al dan niet vrijwilliger;
·                Iedereen die bijdraagt en ontvangt.

Gemeenschapsvorming is een belangrijk begrip. Op een veilige manier aan mensen hechten en op een volwassen manier leren verbinden of juist loslaten, zijn vaardigheden die de jongeren gedurende hun verblijf in de woongemeenschap kunnen ontwikkelen. HDB biedt een veilig thuis en een ontmoetingsplaats waar velen, door er te mogen zijn, in beweging komen en hun talenten (her)ontdekken. Doordat we dat in de maatschappij doen en meegeven dat ‘durven ondernemen’ tot mooie resultaten leidt, is het een inspirerende plek met aantrekkingskracht op alle generaties.

Na jaren van plannen, voorbereiden, bouwbudget creëren is op 1 juni 2020 met het planten van een boom op het Binnenhof de officiële openingshandeling verricht. De woonruimten en gemeenschappelijke ruimten werden door de jongeren en hulp van vele vrijwilligers ingericht. Ook het prachtige Binnenhof en is een start gemaakt met het planten van het voedselbos, een van de zaken om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn.

Helaas is op 19 juli 2021 de gemeenschappelijke ruimte met de energie voorziening (zonnepanelen) door brand verwoest.

Kiwanis Zutphen wil met de  ‘Chocoladeletter’ actie 2021 Het Dagelijks Bestaan een helpende hand bieden. De opbrengsten zal volledig ingezet worden om een overdekte fietsenstalling op het terrein van Het Dagelijks Bestaan te realiseren.

site Het Dagelijks Bestaan

Drama bij Het Dagelijks Bestaan

Deel deze post