Korte geschiedenis

Korte geschiedenis

Kiwanis is een internationale organisatie van autonome serviceclubs, waarin mensen met de meest uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten en zich op basis van vriendschap en onderling respect inzetten voor gezamenlijke doelen. Onder het motto "we build” streven de Kiwanis-clubs naar de uitvoering van effectieve acties met humanitaire-, sociale- en culturele doelen. Deze acties hebben vaak een plaatselijk karakter maar kunnen zich ook uitstrekken tot regionale, nationale en zelfs internationale projecten.
De eerste Kiwanis-club werd op 21 januari 1915 opgericht in Detroit, Michigian, USA. Op 1 november 1916 ontstond de eerste Canadese club in Hamilton, Ontario, waarna Kiwanis zich in deze twee landen tot een sterke organisatie ontwikkelde. In 1963 kwam Kiwanis naar Europa. De eerste Nederlandse club (Amsterdam) is in 1965 opgericht.
De naam 'Kiwanis' werd ontleend aan de taal van de Ochipew Indianen: "Nunc Kee Wannis” hetgeen zoveel betekent als "Laat zien wie en wat je bent”.
Kiwanis Club Zutphen e.o. is sinds 1993 actief in Zutphen en op 4 april 1998 is zij toegetreden tot Kiwanis International waarmee zij deel uitmaakt van het wereldwijde netwerk van Kiwanis-clubs. Sinds haar oprichting zijn diverse projecten met een sociale of culturele doelstelling ondersteund en gerealiseerd. Het is een service club, waarvan de leden een diverse beroepsachtergrond hebben, en die binding voelt met de kinderen van Zutphen. Hiervoor worden fondsen geworven door middel van activiteiten zoals in het verleden Springtime, de chocolade letter actie, Kiwanis Golf toernooi in Zutphen, etc. Met deze fondsen zijn meerdere projecten, vaak in samenwerking met lokale organisaties voor kinderen gefinancierd.
Ook  heeft Kiwanis Club Zutphen e.o. ten behoeve van de weduwen en wezen van de HIV epidemie in Ndere, Kenya van 2006 tot 2009 een groter project uitgevoerd, waarbij ter plaatse meerdere huizen zijn gebouwd, en scholen zijn ondersteund.
Het meest recente lokale project is het bouwen van een verplaatsbare hindernis voor  de Buddy Run. Dit is een Obstacle Run ten behoeve de Stichting Beat Batten.