buddyrun

Buddyrun

De Buddyrun heeft als visie inzet van vermaak, plezier en ontspanning om de boodschap uit te dragen dat vele kinderen in Nederland een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo is samen sporten een verbindende factor. Uitgangspunt bij de Buddy Obstacle Run is dan IEDEREEN MEE KAN DOEN! Dus ook met een handicap is deelname gewoon mogelijk. Het integreren van gehandicapte sporters met reguliere sporters is één van de doelstellingen van de Buddy Obstacle Run. Door het buddyschap, waarbij reguliere sporters door de organisatie gekoppeld worden aan deelnemers met een beperking ontstaat er een band tussen de sporters en krijgen alle betrokkenen respect voor elkaar. Deze belevenis is niet in woorden te omschrijven. De Buddy Obstacle Run is hierin UNIEK! Meer informatie

 

Deel deze post